TALOUSARVIOALOITE 459/2013 vp

TAA 459/2013 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomen Atlantti-seuralle ja Eurooppalainen Suomi ry:lle ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Suomi on vapaana demokratiana monien intressitahojen perustamien yhdistysten ja järjestöjen luvattu maa. Valtionhallinto on omalta osaltaan oikeutettu tukemaan tahoja, joiden se kokee edistävän eri yhteiskunnallisten aatteiden ja arvojen välistä diskurssia kansalaisyhteiskunnassamme. Ulkoasiainministeriön osoittamat määrärahat Eurooppalainen Suomi ry:lle ja Suomen Atlantti-seuralle eivät kuitenkaan edistä Suomessa käytävän ulkopoliittisen keskustelun monipuolisuutta, sillä kyseisten järjestöjen pyrkimyksenä on sementoida tiettyjen tahojen ulkopoliittisten tavoitetilojen kannatus kansalaisten keskuudessa.

Euroopan yhteisen puolustuspolitiikan tiivistämispyrkimykset ja erityisesti maamme Nato-jäsenyyden avoin liputtaminen Suomen Atlantti-seuran taholta asettaa järjestölle myönnetyt tuet kyseenalaiseen valoon. Suomen Atlantti-seuran ulko- ja turvallispoliittisten linjausten realisoituminen tarkoittaisi Suomen perinteisen puolueettomuuspolitiikan loppua sekä maamme kytkemistä osaksi suurvaltojen välisiä konflikteja. Tämän seurauksena olisi suomalaisen kansainvälisdiplomaattisen goodwillin uhraaminen eräiden suurvaltojen hegemoniapyrkimysten alttarille. Suomen Atlantti-seuralle myönnetyistä määrärahoista olisikin suotavaa leikata tuntuva osuus maamme perinteisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen jatkuvuuden turvaamiseksi.

Eurooppalainen Suomi ry:ltä ei kokemuksen mukaan ole odotettavissa tulevaisuudessa Euroopan unionin ja EMU:n toimintaan liittyvien epäkohtien tasapuolista käsittelyä, vaan kansalaisille pyritään jatkossakin viestittämään eurooppalaisesta yhteistyöstä yksipuolisen positiivista kuvaa. Järjestö on vahvana lobbaajana ollut mukana kannattamassa euromaiden välisen velkojen yhteisvastuun periaatetta sekä vallan keskittämistä epädemokraattiselle EU-komissiolle. Tämänkaltaisen kehityksen voimistuminen EU:ssa tulisi Suomelle taloudellisesti erittäin kalliiksi ja tarkoittaisi kansallisen suvereniteetin lopullista murentumista. Ulkoministeriön olisikin syytä aktivoitua ja tarkastaa Eurooppalainen Suomi ry:lle myönnetyn tuen taso vastaamaan kansallisten intressien toteutumista sekä kansalaisten eri EU-poliittisia mielipiteitä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2014 talousarvion momentilta  24.90.50 220 000 euroa Suomen Atlantti-seuralle ja Eurooppalainen Suomi ry:lle ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Jussi Niinistö /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Olli Immonen /ps