TALOUSARVIOALOITE 459/2014 vp

TAA 459/2014 vp - Mikko Savola /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 18 oikaisuun välillä Ähtärin Myllymäki—Multia

Eduskunnalle

Valtatie 18 on merkittävä kolmea maakuntaa ja maakuntakeskusta sekä Länsi- ja Itä-Suomea yhdistävä liikenneväylä. Tie on myös yksi merkittävä osa niin sanottua Skandinaavista vihreää kuljetuskäytävää (Midnordic Green Transport Corridor), joka kulkee aina Norjan Trondheimista Venäjän rajalle Parikkalaan.

Koko reitin suurin liikennettä haittaava osuus on välillä Myllymäki—Multia. Kyseessä on koko maassa ainoa valtatieverkon puuttuva osuus.

Valtatiereitti on nyt viitoitettu tilapäisesti vanhoja, mutkittelevia maantieuria Väätäiskylän kautta, eikä se ole kilpailukykyinen reitti Suomen poikittaiskuljetuksille. Valtatien 18 oikaisulla olisi erittäin suuria myönteisiä merkityksiä muun muassa Vaasan ja Kaskisen satamille, sekä kokonaisuudessaan se parantaisi ympäristöä ja nostaisi elintasoa koko poikittaisyhteyden varrella koko Suomessa ja kaikkia Pohjoismaita myöten parantaen myös kulkuyhteyksiä Pietariin.

Erityisesti hanke parantaa Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan välisiä liikenneyhteyksiä ja luo merkittäviä kehittymisedellytyksiä alueen kunnille.

Rakennustyön kustannusarvio on Tiehallinnon mukaan yhteensä 31 miljoonaa euroa, mistä hankkeeseen kiinteästi liittyvän maantien 621 osuus Keuruu—Liesjärvi on noin 8,3 miljoonaa euroa. Hankkeen vanhentunut tiesuunnitelma tulee laatia uudelleen, ja sen kustannuksiksi arvioidaan 0,9 miljoonaa euroa. Valtatien 18 yleissuunnittelu Ähtärin ja Multian välillä on käynnistynyt Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan liittojen, ELY-keskusten sekä alueen kuntien yhteistyönä. Valtietä 18 ja seututietä 621 koskevaa yleissuunnitelua tehdään Keuruulla, Multialla ja Ähtärissä. Teiden vaikutuksia mm. talouteen, luonto- ja ympäristötekijöihin, tie- ja liikennetekniikkaan sekä alueen asukkaisiin selvitetään. Selvityksiä ja vaikutusten arviointeja voidaan käyttää hyväksi kuntien maankäytön suunnittelussa ja ELY-keskusten väyläsuunnittelussa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 31 000 000 euroa valtatien 18 suunnitteluun ja oikaisuun välillä Ähtärin Myllymäki—Multia.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mikko Savola /kesk 
  • Lasse Hautala /kesk
  • Arto Pirttilahti /kesk
  • Mauri Pekkarinen /kesk
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Mikko Alatalo /kesk
  • Anne Kalmari /kesk

​​​​