TALOUSARVIOALOITE 46/2013 vp

TAA 46/2013 vp - Sanni Grahn-Laasonen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ratayhteyden Helsinki—Forssa—Pori suunnitteluun

Eduskunnalle

Suorat kuljetusyhteydet länsirannikolta Porin suunnasta Helsinkiin ja Vuosaaren satamaan ovat rekka-autoliikenteen varassa. Porin ja Forssan kaupunkiseuduilta puuttuvat suorat ja nopeat ratayhteydet pääkaupunkiseudulle. Raideyhteyden merkitys kaupunkiseutujen kehittymiselle korostuu tulevaisuudessa entisestään. Raideyhteys loisi vankkaa ja turvallista perustaa myöteiselle seutujen kehittämiselle. Raideyhteyksien kehittäminen on kestävää ja ilmastopoliittisesti oikeaa varautumista tulevaisuuteen. Pori—Forssa—-pääkaupunkiseutu-kuljetuskäytävän liikennejärjestelmän kehittäminen tukee tasapainoista alue- ja yhdyskuntarakennetta. Raideyhteys on välttämätön osa toimivaa tulevaisuuden kuljetuskäytävää.

Tämä aloite on tehty yhteistyössä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa ratayhteyden Helsinki—Forssa—Pori suunnittelun käynnistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Ismo Soukola /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Timo Heinonen /kok
 • Juha Rehula /kesk