TALOUSARVIOALOITE 460/2013 vp

TAA 460/2013 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Ahvenanmaalle myönnetyn arpajaisveron tuoton palauttamisen vähentäminen

Eduskunnalle

Eurostatin vuonna 2010 julkaisemien tilastojen mukaan ostovoimakorjattu bkt on Ahvenanmaalla asukasta kohden noin 18 prosenttia Manner-Suomea suurempi. Ahvenanmaalla onkin Suomen maakunnista keskimääräisesti korkein elintaso. Ahvenanmaan suhteellista vakavaraisuutta selittää osaltaan valtion maakunnalle antama huomattava taloudellinen tuki, joka on noussut aina 8 000 euroon ahvenanmaalaista kohden. Ahvenanmaan itsehallinnolle myönnetään erillisen tasoitusmaksun ja verohyvityksen lisäksi myös vuosittainen miljoonien eurojen suuruinen arpajaisveron palautussumma. Ahvenanmaalle budjetoidut varat Suomen valtiolta ovatkin paisuneet yli 200 miljoonaan euroon tänä vuonna. Suomen vaikean taloudellisen kehityksen sekä maamme tasapainoisen alue- ja kuntakehityksen kannalta ei ole hyväksyttävää, että yksi maakunta saa nauttia ylimitoitetusta valtiontuesta itsehallintostatuksesta huolimatta. Tämän vuoksi olisikin asianmukaista poistaa Ahvenanmaalta sen nauttima arpajaisveron palautusoikeus.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2014 talousarvion momentilta  28.80.40 13 000 000 euroa arpajaisveron tuoton palauttamiseen Ahvenanmaalle ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Lea Mäkipää /ps
  • Olli Immonen /ps