TALOUSARVIOALOITE 460/2014 vp

TAA 460/2014 vp - Ismo Soukola /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Forssan seudun vesihuollon parantamiseen

Eduskunnalle

Forssan seutu on tällä hetkellä pääosin vain yhden vesilähteen varassa. Sekä asutuksen että teollisuuden vesihuolto on siten hyvin haavoittuva, eikä varmuutta vesihuollon toimivuudesta poikkeustilanteissa ole. Kuitenkin Forssan seudulla on runsaasti puhdasta vettä tarvitsevaa elinkeinotoimintaa, erityisesti elintarviketuotantoa ja -jalostusta, joille turvattu vesihuolto on toiminnan ehdoton edellytys.

Seudun vesihuollon parantamista on suunniteltu Forssan seudun kuntien, Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen liiton yhteistyönä. Uusien vesilähteiden kartoittamiseksi on alueella tehty muun muassa mittavia pohjavesitutkimuksia. Myös verkostosuunnittelu on pitkälti valmis. Vedenhankinnan turvaamiseksi on valmistunut suunnitelma lisäveden johtamiseksi Pernunnummen alueelta.

Forssan seudun vesihuollon hanke parantaa koko Forssan seudun vedensaannin toimintavarmuutta sekä edistää alueella sijaitsevan valtakunnallisesti merkittävän elintarviketeollisuuden säilymistä ja edelleen kehittymistä. Suunniteltu kokoojaviemäri mahdollistaa yhteisen jätevesihuollon järjestämisen linjan varrella sijaitseville kylille ja kiinteistöille ja edistää näin samalla maaseudun elinvoimaisuuden ja maaseutuelinkeinojen kehittämistä.

Hankkeen kustannusarvio on noin 3,6 milj. euroa, josta 1,1 miljoonaa euroa esitetään rahoitettavaksi maa- ja metsätalousministeriön osoittamin varoin.

Tämä aloite on tehty yhteistyössä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.40.31 lisäyksenä 1 100 000 euroa Forssan seudun vesihuollon parantamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Ismo Soukola /ps
  • James Hirvisaari /m11
  • Aino-Kaisa Pekonen /vas
  • Johannes Koskinen /sd
  • Timo Heinonen /kok
  • Mika Kari /sd
  • Anne Louhelainen /ps
  • Kalle Jokinen /kok
  • Sirkka-Liisa Anttila /kesk

​​​​