TALOUSARVIOALOITE  461/2010 vp

TAA 461/2010 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen raskaan liikenteen kaistan leventämiseen Niiralan rajanylityspaikalla

Eduskunnalle

Rajanylityksessä Niiralassa on syntynyt ongelma aivan rajaviivan välittömässä läheisyydessä rajan molemmin puolin ajoradan kapeuden vuoksi. Ruuhka-aikoina normaalilla yksikaistaisella kantatiellä voi olla jopa neljä ajoneuvojonoa vierekkäin. Erityisesti haitta kohdistuu tällöin raskaisiin ajoneuvoihin. Myös normaalissa siviililiikenteessä syntyy vaaratilanteita. Rajaviranomaiset rajan molemmin puolin ovat päätyneet esittämään tien leventämistä n. 100 metrin matkalla Suomen puolella ja Venäjän Värtsilän rajatarkastusaseman alueella. Tällöin saadaan raskas liikenne ohjattua omalle kaistalle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa raskaan liikenteen kaistan leventämiseen Niiralan rajanylityspaikalla.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Esa Lahtela /sd

​​​​