TALOUSARVIOALOITE 461/2013 vp

TAA 461/2013 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kunnille ennakoimattomiin menoihin ulkomaalaisten vapaaehtoisen maastamuuton tukemiseksi

Eduskunnalle

Kunnille maahanmuutosta koituvat kustannukset ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti. Erityisesti kiintiöpakolaisstatuksella tulleiden tai kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden kunnille aiheuttamat kustannukset ovat eri tulonsiirtojen muodossa olleet yksi kuntatalouden merkittävistä kipupisteistä. Maahanmuuton oletettu positiivinen vaikutus ei monesti olekaan realisoitunut, vaan muuttoliike on päinvastoin heikentänyt väestöllistä huoltosuhdetta, jolloin työssäkäyvien henkilöiden huollettavaksi on päätynyt yhä suurempi määrä ihmisiä. Nämä taloudelliset näkökannat ovat ratkaisevasti vaikuttaneet siihen, ettei yhä kasvavalla joukolla kuntia ole ollut valmiutta ottaa vastaan muun muassa kiintiöpakolaisia. Hallitus on silti ollut haluton suhteuttamaan pakolaiskiintiön suuruutta tai turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen tasoa kuntien kotouttamisvalmiuksiin nähden.

Suomen olisi syytä siirtyä nykyisenkaltaisesta passiivisesta maahanmuuttopolitiikasta proaktiivisempaan suuntaan. Tämänkaltaisen modernin ulkomaalaispolitiikan tärkeänä osa-alueena olisi maastamuuton aktiivinen edistäminen. Kunnille olisikin taattava valtion budjetista maastamuuttomääräraha, jonka avulla kunnat voisivat taloudellisesti tukea kotoutumishaluttomien tai -kyvyttömien ulkomaalaisten vapaaehtoista paluuta kotimaihinsa. Maastamuuttorahoituksen tulosvaikutusten arvioimiseksi olisi valtion lähdettävä liikkeelle 650 000 euron pilottihankkeella maastamuuton tukemiseksi. Potentiaalisen maastamuuton tason realisoituminen parantaisi ratkaisevalla tavalla Suomen väestön huoltosuhdekehitystä sekä tukisi maamme sosiaalisen rauhan säilymistä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  28.99.96 lisäyksenä 650 000 euroa kunnille ennakoimattomiin menoihin ulkomaalaisten vapaaehtoisen maastamuuton tukemiseksi.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • James Hirvisaari /ps 
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Olli Immonen /ps