TALOUSARVIOALOITE 462/2013 vp

TAA 462/2013 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Svenska Finlands folkting -nimiselle järjestölle ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Svenska Finlands folkting eli suomenruotsalaiset kansankäräjät on järjestö, jonka tarkoituksena on edustaa suomenruotsalaista kansanryhmää sekä valvoa sen etua. Järjestö perustettiin vuonna 2003 säädetyn lain (1331/2003) pohjalta. Kansankäräjien valtiorahoitteisuus on osoitus virallisen Suomen halusta säilyttää maamme perustuslaillinen kaksikielisyys huolimatta ruotsia puhuvien kansalaisten absoluuttisen ja suhteellisen osuuden jatkuvasta laskemisesta kokonaisväkiluvusta.

Suomen- ja ruotsinkielisten väestöryhmien väliset suhteet ovat jälleen tänä syksynä tulleet värikkään yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi kouluruotsin lopettamista koskevan kansalaisaloitteen saavutettua 50 000 allekirjoituksen rajan, mikä varmisti aloitteen päätymisen eduskunnan käsiteltäväksi. Lukuisten ruotsinkielisten yhteiskunnallisten kommentaattoreiden mukaan kansalaisaloite on osoitus orastavasta vihamielisyydestä ruotsinkielistä kansanosaa kohtaan sekä suomenkielisten halusta eristää Suomi muista Pohjoismaista. Tämänkaltainen argumentointi ei ole kuitenkaan älyllisesti rehellistä, sillä kansalaisaloitteen pohjimmaisena tavoitteena on ainoastaan toimimattoman pakkoruotsi-instituution lopettaminen koulutuslaitoksessamme.

Eräitä fenno- ja svekomaanikiihkoilijoita lukuun ottamatta laajan enemmistön toive molemmissa kieliryhmissä on rauhanomaisen yhteiselon jatkuminen yhteisessä isänmaassamme. Maamme kahden kansalliskieliryhmän välien kohentumista tukisi yhteiskielisten kansalaisjärjestöjen perustaminen sekä poliittinen yksimielisyys jaetun kansallisen identiteetin merkityksestä. Tämän päämäärän saavuttamiseksi suomenruotsalaisten kansankäräjien kaltaiset instituutiot eivät ole avuksi, sillä ne ovat omiaan vahvistamaan ruotsinkielisten tarpeetonta erottautumista suomenkielisestä valtaväestöstä. Molemmanpuolisten ennakkoluulojen hälventämiseksi suomen- ja ruotsinkielisten kansalaisten väliltä Svenska Finlandsf olktingetille myönnetty määräraha tulisikin poistaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2014 talousarvion momentilta  29.01.50 575 500 euroa Svenska Finlands folkting -nimiselle järjestölle ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Jussi Niinistö /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • James Hirvisaari /ps
  • Olli Immonen /ps