TALOUSARVIOALOITE 462/2014 vp

TAA 462/2014 vp - Eila Tiainen /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yliopistojen toimintaan

Eduskunnalle

Hallituksen esityksessä valtion vuoden 2015 talousarvioksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnan rahoituksen indeksikorotus on toteutettu puolitettuna. Samalla tehtäisiin syntyvän säästön suuruinen kertaluonteinen määrärahalisäys, jolla on tarkoitus kompensoida vähennystä.

Indeksikorotuksen puolittaminen heikentää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja toimintaedellytyksiä kertaluonteisesta korvauksesta huolimatta. Sen vuoksi korkeakoulujen rahoitus jää pysyvästi kustannusten kehityksestä jälkeen, mikä vaikeuttaa niiden toimintaa pitkälle tulevaisuuteen.

Yliopistoille puolittaminen olisi erityisen vahingollista siksi, että niiden rahoituksen indeksikorotuksista on jo leikattu runsaasti tämän vaalikauden talousarvioissa ja viimeisimmän esityksen toteutuessa leikkaukset nousisivat yhteensä 200 miljoonaan euroon. Toistuvat indeksikorotuksiin puuttumiset heijastelevat sitä, ettei yliopistouudistuksen yhteydessä annettuja lupauksia vakaasta valtiollisesta perusrahoituksesta ole haluttu kunnioittaa ja ettei juhlapuheissa ilmaistu yliopistolaitoksen arvostus toteudu käytännön koulutuspolitiikassa. Puolittaminen ei samaan tapaan myöskään herätä luottamusta vasta uudistetun ammattikorkeakoulujen rahoituksen johdonmukaisuuteen.

Yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta vaaditaan koko ajan enemmän, parempaa ja nopeammin. Tässä onnistuminen edellyttää kuitenkin niiden lakisääteisten resurssien takaamista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.40.50 lisäyksenä 11 189 000 euroa yliopistojen toimintaan.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Eila Tiainen /vas

​​​​