TALOUSARVIOALOITE 463/2013 vp

TAA 463/2013 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Helsingin Eurooppalaisen koulun ja EU:n Eurooppa-kouluille suunnatun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Yksityiskoulujen valtion ja kuntien taholta saama rahoitus on herättänyt Suomessa suurta keskustelua kuntien oman koululaitosjärjestelmän rapistuessa. Kuntien kouluihinsa osoittamat säästötoimenpiteet eivät kohdistu yksityiskouluihin, mikä voidaan tulkita yksityiskoulujen suosimiseksi julkisen koululaitoksen kustannuksella. On myös arvioitu, että yksityiskoulut saavat esimerkiksi Helsingissä oppilasta kohden 600—1 000 euroa enemmän rahaa käyttöönsä kunnilta ja valtiolta kuin kaupungin omat koulut. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan viime keväänä julkaiseman mietinnön mukaan koulujen homeongelma on eskaloitunut ja sen torjunnassa on epäonnistuttu pahasti. Homekouluissa on arvioitu opiskelevan noin 100 000 nuorta, jolloin näillä koululaisilla on muun muassa moninkertainen riski sairastua astmaan. Kaavaillut peruskorjaukset homeisissa kouluissa tulevat maksamaan valtiolle vuosittain satoja miljoonia euroja. Tämän vuoksi valtion yleissivistävään koulutukseen suunnatuista toimintamenoista on karsittava rönsyt yksityiskoulujen subventointia karsimalla, jotta homekouluepidemian hoitoon liikenisi enemmän julkista rahaa.

Erityisen arveluttavaa valtion yksityiskouluille antamassa rahoituksessa on tuki Helsingissä sijaitsevalle Eurooppalaiselle koululle ja EU:n muille Eurooppa-kouluille. Näiden koulujen perimmäisenä tarkoituksena on kouluttaa Euroopan yhteisön työntekijöiden lapsia EU-ideologian näkökulmasta. EU-eliitin kaavaileman eurooppalaisen liittovaltion tulevan johdon kouluttamisen verovaroistamme ei voida katsoa olevan kansallisten intressiemme mukaista. Valtion harjoittaman tasapuolisen ja moniarvoisen koulutuspolitiikan nojalla julkinen tuki EU-kouluille kotimaassamme tai ulkomailla ei näin ollen ole hyväksyttävää. Eurooppa-koulujen olisi ensisijassa pyrittävä rahoittamaan toimintansa itse lahjoitusten tai yksityissektorille suunnattujen varainkeruuoperaatioiden avulla, ilman että julkisen vallan on tarvetta osallistua EU-aatteen edistämiseen sitoutuneen yksityiskouluverkoston ylläpitämiseen. EU-koulujen tukemisesta säästyneillä miljoonilla euroilla olisi lisäksi mahdollista rahoittaa valtiollisten koulujen homeremonttien suorittamista. Edellä mainitun perusteella olisi luontevaa, että valtio lopettaa tuen antamisen Helsingin Eurooppa-koululle ja EU:n Eurooppa-kouluverkostolle. Tämä olisi Suomen valtiollisen edun ja julkisen koululaitoksen tukemisen priorisoinnin kannalta kaikkein kestävin ratkaisu.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2014 talousarvion momentilta  29.10.01 4 679 000 euroa Helsingin Eurooppalaisen koulun ja EU:n Eurooppa-koulujen toimintamenoihin ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Olli Immonen /ps