TALOUSARVIOALOITE 463/2014 vp

TAA 463/2014 vp - Eila Tiainen /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtion taiteilija-apurahojen lisäämiseen

Eduskunnalle

Hallituksen esityksessä valtion vuoden 2015 talousarvioksi taiteen ja kulttuurin toimialan rahoituksessa on vähennystä kokonaisuudessaan 3,167 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2014. Näistä 1,214 miljoonaa euroa on kehyspäätöksen mukaisia hallinnollisten menojen leikkauksia, jotka aiheuttavat kaikissa toimialan virastoissa sopeuttamistoimia ja osassa yt-menettelyjä, loput kohdistuvat varsinaiseen toimintaan.

Taiteen ja kulttuurin tukeminen ei ole mahdollista ilman kunnollisia hallinnollisia voimavaroja vastuullisissa virastoissa, mutta erityisen kestämätöntä on kuitenkin varsinaisen toiminnan rahoituksen leikkaaminen lähes 2 miljoonalla eurolla samaan aikaan, kun hallinnosta tehdään mittavia säästöjä.

Taide- ja kulttuuripalvelut ovat elintärkeitä hyvinvoinnille ja sivistykselle. Niiden toimintaedellytykset on turvattava erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina, jolloin yleisen kustannustason nousun lisäksi myös ostovoiman ja kysynnän heikkeneminen vaikuttaa niidenkin kulutukseen sekä ihmisten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin päästä osallisiksi taiteellisista ja kulttuurisista elämyksistä. Tämän vuoksi taiteen ja kulttuurin hallinnosta mahdollisesti löydettävät säästöt tulee osoittaa itse taiteen ja kulttuurin tekemiseen.

Hallituksen esityksessä on vuoteen 2014 verrattuna 224 000 euroa lisäystä apurahoihin taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille vastaamaan palkkauksen tarkistukseen. Tätä suuremmalla lisäyksellä sekä muuttamalla valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 3 § voitaisiin kasvattaa apurahavuosien määrää. Talousarvioaloite liittyy lakialoitteeseen valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.80.51 lisäyksenä 1 200 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää 60 uuteen valtion taiteilija-apurahavuoteen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Eila Tiainen /vas

​​​​