TALOUSARVIOALOITE 464/2014 vp

TAA 464/2014 vp - Eila Tiainen /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtionavustukseen yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen

Eduskunnalle

Talousarvioesityksessä esitetään valtionavustukseen yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen huomattavaa 5 miljoonan euron ja 62 prosentin vähennystä verrattuna vuoteen 2014. Avustuksesta on tarkoitus kohdistaa lauttojen käytön ja kunnossapidon tukemiseen 2 miljoonaa ja teiden parantamiseen 1 miljoona euroa.

Yksityisten teiden kunto on huonontunut ja hyväkuntoisten teiden osuus vähentynyt huomattavasti viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Yksityistiet ovat kuitenkin osa maan tieverkkoa, ja niiden kunnossapito on tärkeää yleiselle liikenneturvallisuudelle. Kasvaneet kuljetusmäärät ja painot rasittavat myös yksityisiä teitä, joita hyödynnetään erityisesti maa- ja metsätalouden kuljetuksissa.

Yksityisten teiden kunnossapidosta ja parantamisesta leikkaamalla ei saada merkittäviä summia niin valtiontalouden säästöihin kuin tärkeisiin liikennepoliittisiin hankkeisiinkaan. Tämän sijaan suhteellisen pieni panostus niiden ylläpitoon valtionavustusten kautta voi parantaa liikenneturvallisuutta koko maassa huomattavasti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtionavustukseen yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Eila Tiainen /vas

​​​​