TALOUSARVIOALOITE 465/2014 vp

TAA 465/2014 vp - Eila Tiainen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Jyväskylä—Äänekoski—Haapajärvi-radan parantamiseen

Eduskunnalle

Metsä Groupin Äänekoskelle suunnittelema biotuotetehdas, joka on Suomen kautta aikain suurin metsäteollisuusinvestointi, merkitsee kuljetuksien huomattavaa lisääntymistä. Tehtaiden tarvitsemasta raaka-aineesta eli pääosin havupuusta tullaan lähes neljäsosa kuljettamaan junilla, ja tehtaiden tuottaman sellun kuljetuksista kolme neljäsosaa tulee tapahtumaan raiteitse. Koska tavarajunia tullaan käyttämään vasta yli 150 kilometrin kuljetuksissa, junarahti tulee koskemaan vain Keski-Suomen ulkopuolelta tulevaa puuta. Puuraaka-aineen kuljetuksia arvioidaan tulevan Jyväskylä—Äänekoski-rataosalle kaikkiaan 1,3 miljoonaa kuutiometriä ja Äänekoski—Haapajärvi-rataosalle 200 000 kuutiometriä. Tehtaan tuottaman sellun junakuljetukset tulevat tapahtumaan rataosaa Jyväskylä—Äänekoski käyttäen.

Rataosuuden Jyväskylä—Äänekoski—Haapajärvi parantaminen on Äänekosken biotuotetehtaan raaka-ainehankinnan ja pääasiassa vientiin menevien tuotteiden kuljetusten kannalta välttämätöntä. Kuljetusmäärien kasvu edellyttää rataosan Jyväskylä—Äänekoski sähköistämistä ja rataosan Äänekoski—Haapajärvi perusparantamisen loppuun saattamista. Viimeksi mainitun rataosan väli Äänekoski—Saarijärvi on perusparannettu vuosina 2011—2012, mutta Saarijärven pohjoispuolinen osuus on vielä parantamatta. Sähköistyksen kustannuksiksi on arvioitu 20 miljoonaa euroa ja Saarijärvi—Haapajärvi-osuuden perusparantamisen kustannuksiksi 70 miljoonaa euroa.

Jyväskylä—Äänekoski—Haapajärvi-radan parantamiseen tarvittavasta rahoituksesta tulisi voida päättää riittävän ajoissa, jotta Metsä Group pystyy valmistelemaan ja tekemään varsinaisen investointipäätöksensä tietoisena raaka-ainehankintansa kannalta välttämättömän infrastruktuurin tasosta. Parantaminen tulee voida käynnistää mahdollisimman nopeasti, jotta tehtaan logistinen kilpailukyky olisi riittävä jo sen käynnistys-vuonna 2017.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 25 000 000 euroa Jyväskylä—Äänekoski—Haapajärvi-radan parantamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Eila Tiainen /vas
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Anne Kalmari /kesk
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Mauri Pekkarinen /kesk
  • Teuvo Hakkarainen /ps

​​​​