TALOUSARVIOALOITE 466/2013 vp

TAA 466/2013 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Kansallisgallerian kokoelman kartuttamiseen ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Hallituksen keväällä antaman esityksen mukaan Valtion taidemuseo muuttuu erilliseksi Kansallisgalleria-säätiöksi ensi vuoden alusta lähtien. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ollut tätä säätiöimishanketta koskevassa lainvalmistelussa valmiutta ottaa huomioon nykytaiteen museo Kiasman kohonneiden taidehankintojen kustannustasoa tai kansalaismielipidettä postmodernista nykytaiteesta. Vuonna 2011 Taloustutkimuksen tekemän mielipidekyselyn mukaan yli 50 prosenttia kansalaisista oli valmis lopettamaan valtiontuen kyseiselle taidesuunnalle, mikä olisi pitänyt huomioida hallituksen esityksessä Kansallisgalleriasta. Valtion taidemuseon säätiöimishankkeen yhteydessä hallituksella olisi ollut ainutkertainen tilaisuus tehdä perustavanlaatuinen suunnanmuutos kulttuuripolitiikassa suuntaamalla opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan määrärahoja enenevissä määrin suomalaista identiteettiä vahvistavalle taiteelle postmodernismin sijaan. Tähän kulttuuripolitiikan uudelleenasemointiin ei kuitenkaan hallituksella riittänyt poliittista rohkeutta.

Kansallisgallerialle suunnataan ensi vuonna 739 000 euroa säätiön kokoelman kartuttamiseen. Tästä määrärahasta arviolta 450 000 euroa on korvamerkitty nykytaiteen museo Kiasman taidehankintoihin. Valtion kulttuuripolitiikan demokraattisen mandatoinnin sekä suomalaisuutta vahvistavan perinteisen taiteen ensisijaisen roolin vuoksi valtion olisi syytä pidättäytyä myöntämästä Kiasmalle rahaa uusiin nykytaidehankintoihin. Tätä näkökantaa tukee myös näiden teosten taiteellisen arvon vaikea määriteltävyys.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2014 talousarvion momentilta  29.80.72 450 000 euroa Kansallisgallerian kokoelman kartuttamiseen ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Olli Immonen /ps