TALOUSARVIOALOITE 466/2014 vp

TAA 466/2014 vp - Eila Tiainen /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen

Eduskunnalle

Hallituksen esityksessä valtion vuoden 2015 talousarvioksi on joukkoliikenteen tukemisessa 3,644 miljoonaa vähennystä vuoteen 2014 verrattuna.

Joukkoliikenne on ympäristöystävällinen kulkumuoto, jonka kehitystä, houkuttelevuutta ja toimintavarmuutta on perusteltua tukea valtion varoista. Tuki on merkittävää erityisesti keskisuurilla kaupunkiseuduilla, joissa useat eri tekijät ylläpitävät henkilöautoilun suurta osuutta kulkumuodoista. Tällä hetkellä erityisesti kuntien heikko taloudellinen tilanne ja huonontuneet edellytykset kunnalliseen tukeen vaikuttavat joukkoliikenteen hintojen nousuun ja palvelutason heikkenemiseen.

Euroopan unionin palvelusopimusasetus sekä vuonna 2009 voimaantullut joukkoliikennelaki siirtymäaikoineen aiheuttavat lähitulevaisuudessa suuria muutoksia erityisesti linja-autoliikenteeseen. Siirtyminen uuteen järjestelmään tulee todennäköisesti lisäämään kustannuksia tilapäisesti. Julkisen vallan tulee varmistaa, että siirtyminen sujuu kuluttajien kannalta vaivattomasti ja joukkoliikenteen houkuttelevuus kasvaa silloinkin, kun uudistuksista aiheutuu muutoksia palvelutarjontaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 10 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Eila Tiainen /vas

​​​​