TALOUSARVIOALOITE 467/2014 vp

TAA 467/2014 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Eurovinjettimaksun käyttöönotosta johtuva verotuloarvion korottaminen

Eduskunnalle

Ulkomaiset kuljetusliikkeet hyödyntävät Suomen maksuttomia teitä, vaikka niiltä voisi kerätä jopa 10 miljoonan euron tiemaksut vuodessa.

Eurovinjetti on EU:ssa vuodesta 1999 alkaen käytetty aikaperusteinen kokonaismassaltaan yli 12 tonnisille kuorma-autoille suunnattu tiemaksujärjestelmä. Suomi on viimeisiä EU-maita, jossa järjestelmä ei ole käytössä.

Eurovinjettejä voi jo nykyisellään ostaa määrätyiltä suomalaisilta huoltoasemilta ja internetistä, joten tienkäyttäjän kannalta järjestelmä toimii jo. Maksut kompensoidaan kotimaiselle ammattiliikenteelle veroratkaisuin, esim. polttoaineveron palautusjärjestelmällä. Näin toimitaan myös useissa muissa maissa, joissa järjestelmä on käytössä.

Kerätyt eurovinjettimaksut tulee korvamerkitä ja ohjata tiestön parannukseen ja ylläpitoon. Maksut voidaan tulevaisuudessa tulouttaa perustettavalle Valtion Infra Oy:lle.

Keskusta tulee tekemään asiasta talousarvioaloitteen lisäksi myös eduskunta-aloitteen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta korottaa valtion vuoden 2015 talousarvion momentin  11.19.09 arvioitua tuottoa 10 000 000 eurolla ulkomaiselta raskaalta tavaraliikenteeltä perittävän eurovinjettimaksun käyttöönoton vuoksi.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

​​​​