TALOUSARVIOALOITE 468/2014 vp

TAA 468/2014 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtioneuvos Johannes Virolaisen tieteelliseen elämänkertaan

Eduskunnalle

Valtioneuvos Johannes Virolaisen syntymästä on kulunut 100 vuotta. Valtioneuvos Virolainen teki merkittävän elämäntyön suomalaisena parlamentaarikkona. Tämän vuoksi Virolaisesta on päätetty tehdä tieteellinen elämänkerta, joka tullaan julkaisemaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna. Elämänkertateoksessa tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan muutosta Virolaisen elämänkaaren rinnalla ja siihen liittyen. Hankkeen kokonaiskustannus on 124 000 euroa.

Parlamentaaarisen järjestelmän arvostuksen kannalta on tärkeää, että merkittävimmistä valtiopäivävaikuttajista laadittaisiin tieteellinen elämänkerta. Ehdotamme, että jatkossakin eduskunta osoittaisi rahoitusta valtioneuvostotason elämänkertoihin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  21.10.01 lisäyksenä 60 000 euroa valtioneuvos Johannes Virolaisen tieteellistä elämänkertaa varten.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kimmo Tiilikainen /kesk

​​​​