TALOUSARVIOALOITE 469/2014 vp

TAA 469/2014 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuslisän maksamiseen

Eduskunnalle

Maaliskuun 2014 kehysriihessä tekemänsä päätöksen nojalla hallitus on lakkauttamassa kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuslisäjärjestelmän kokonaan. Tätä koskeva valtionosuuslain muutosesitys (HE 133/2014 vp) on toimitettu eduskunnalle. Keskusta ei voi tätä hyväksyä ja se tulee ehdottamaan lakiesityksen hylkäämistä.

Kuntien harkinnanvarainen valtionosuuslisäjärjestelmä on säilytettävä. Se on ollut toimiva väline erityisesti yllättäviin suuriin talousvaikeuksiin joutuneiden kuntien tilanteessa. Kyse on viime kädessä kuntien kyvystä järjestää asukkailleen lakisääteisiä peruspalveluja. Hallitukselta on ollut vastuutonta käyttää kuntien valtionosuusjärjestelmää asumisen, palvelut ja päätöksenteon keskittävän suurkuntauudistuksensa peukaloruuvina.

Harkinnanvaraisten tarve on nyt entistäkin suurempi kuntien menettäessä verotuloja teollisen rakennemuutoksen ja heikon työllisyyskehityksen seurauksena. Kuntien talouksille aiheuttavat suuria paineita myös hallituksen vuoittain toteuttamat suuret valtionosuusleikkaukset, kunnille sälytetyt uudet lakisääteiset velvoitteet alimitoitetuilla kustannusarvioilla sekä ensi vuonna voimaan astuva valtionosuusuudistus, jonka vaikutukset ovat kymmenien kuntien kannalta täysin kohtuuttomat.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuslisän maksamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

​​​​