TALOUSARVIOALOITE 470/2014 vp

TAA 470/2014 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Lasten kotihoidon tuen muutoksesta luopuminen

Eduskunnalle

Hallitus ei ole aikeissa luopua kotihoidontuen pakkokiintiöittämisestä. Tämä uudistus asettaa järkyttäviä menopaineita kunnille, lisää työttömyysmenoja. Hallitus kajoaa uudistuksella perheiden sisäiseen päätöksentekoon viemällä aidon valinnanvapauden.

Kotihoidontuen pakkokiintiöittämisestä päätettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2013 kun hallitus julkisti toimenpideohjelman rakennepoliittiseksi ohjelmaksi, jonka oli tarkoitus kuroa umpeen kestävyysvajetta.

Kotihoidontuen kiintiöittäminen sopii erittäin huonosti kestävyysvajetta paikkaavaksi keinoksi, koska se ei sitä kuro umpeen, vaan sen sijaan pahentaa entisestään kestävyysvajetta.

Julkisen talouden suunnitelman 2015—2018 ja Valtiovarainministeriön asiantuntijoiden syksyllä 2013 tekemän rakennepaketin arviointimuistion (http://valtioneuvosto.fi/etusivu/rakenneuudistus395285/tiedostot/asiantuntijoiden-arviot/kotihoidon-tuki.pdf, viitattu 25.9.2014) mukaan voidaan päätellä, että kotihoidontuen pakkorajaaminen tulee heikentämään julkisen talouden asemaa yhteensä lähes 100 miljoonalla eurolla.

Kotihoidon tuen rajaaminen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisen vaikutus julkiseen talouden rahoitusasemaan
Kehyspäätös 2015—2018, vuoden 2018 tasossa Kunnat Valtio Julkinen talous
Säästö kotihoidontukimenoissa 45 19 64
Päivähoitomenot kasvavat -91 -39 -130
Työttömyysturvamenot kasvavat 0 -45 -45
Verotulot kasvavat (arviota ei eritelty kehyksissä, mutta oli VM:n asiantuntijoiden arviossa 4 600 työpaikkaa = + 15 milj. euroa) 15
Yhteensä -96

Keskusta ei hyväksy kotihoidontuen pakkokiintiöittämistä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2015 talousarvion momentin  28.90.30 perusteluihin, että lasten kotihoidon tuen osalta määrärahan mitoituksessa on otettava huomioon voimassa olevan lainsäädännön edellyttämät määrärahatarpeet ja että pakkokiintiöittämistä puoliksi molemmille vanhemmille ei toteuteta.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

​​​​