TALOUSARVIOALOITE 471/2014 vp

TAA 471/2014 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Yliopistojen pääomittamisesta luopuminen

Eduskunnalle

Hallitus leikkaa tällä vaalikaudella koulutuksesta noin 1,5 miljardia euroa. Tässä tilanteessa ei ole perusteluja sille, että rahoitusta kohdennetaan samaan aikaan lisäyksenä yhdelle uudelle kohteelle, kun muualle tehdään lisää leikkauksia.

Hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2015 valtio on varautunut pääomittamaan yliopistoja kolminkertaisesti yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan nähden, kuitenkin enintään 150 milj. eurolla.

Valtion vastinrahoitukseen oikeuttava varainkeruu toteutetaan tarkemmin määriteltävällä tavalla vuosien 2014—2016 aikana siten, että vastinrahoituspäätökset tehdään yhdellä kertaa vuonna 2016. Vaikka hallituksen lupaama pääomitus ei näykään vielä vuoden 2015 budjetista, voidaan päätellä, että laskennallisesti 1/3 eli 50 milj. euroa summasta kohdistuu vuodelle 2015. Kyseessä on siirtovelka, joka maksetaan vuonna 2016.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2015 talousarvion momentin  29.40.50 perusteluihin lausuman, että eduskunta edellyttää hallituksen luopuvan yliopistojen pääomittamisesta.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

​​​​