TALOUSARVIOALOITE 472/2013 vp

TAA 472/2013 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Ojutjärven kunnostamiseen Kauhavalla

Eduskunnalle

Kauhavan kaupungissa sijaitseva Ojutjärvi-niminen järvi hiekkarantoineen oli vielä 1960- ja 1970-luvulla kirkasvetinen ja saasteeton. Viime vuosina järven tila on heikentynyt huolestuttavasti. Metsäojituksen myötä järvi on mataloitunut ojien mukana tulleista maalajeista. Paikka paikoin on pohjassa jo yli metrin paksuinen mutakerros. Nykyisin järvi on lähes uimakelvoton, ja kunnallinenkin uimaranta on uhattuna. Järven tila on pahentunut siinä määrin, että vedessä käydessä saa kunnon mutakylvyn ja se on edellyttänyt uinnin jälkeen suihkussa käymistä. Tilanteen edelleen heikentyessä myös virkistyskalastus saattaa vaarantua.

Ojutjärvi tulisi saada pikaisesti kunnostusohjelman piiriin, jotta järvi saataisiin ruopattua ja uudelleen virkistyskäyttöön, koska alueella ei ole juuri lainkaan muita järviä. Järven kuntoon saattamisen eräänä edellytyksenä on metsäojien saostusaltaiden rakentaminen. Mainitulla toimenpiteellä estettäisiin myös rantojen jatkuva ja pahentuva rämettyminen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 200 000 euroa Kauhavan kaupungissa sijaitsevan Ojutjärven kunnostustoimien aloittamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Lea Mäkipää /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Anne Louhelainen /ps