TALOUSARVIOALOITE 473/2014 vp

TAA 473/2014 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perusväylien kunnossapitoon

Eduskunnalle

Liikenneväyliemme kunto rappeutuu huolestuttavaa vauhtia. Liikenneviraston arvion mukaan korjausvelka on jo noin 2,3 mrd. euroa.

Valtaosa henkilö- ja tavaraliikenteestä liikkuu maanteitse. Hallituksen päätös korottaa raskaiden ajoneuvojen enimmäismittoja ja -massoja aiheuttavat kasvavia investointitarpeita siltojen ja teiden kantavuuden korjauksiin.

Valtion määrärahojen niukkuuden takia kunnat ovat joutumassa yhä enemmän rahoittamaan maantielain mukaan valtiolle kuuluvia investointeja. Kuntien peruspalveluiden valtionosuuksien leikkauskierteessä tämä on kohtuutonta.

Hallitus esittää ensi vuodeksi perusväylien kunnossapitoon noin 70 milj. euron leikkausta kuluvaan vuoteen verrattuna. Lisäksi jo 4 %:n kustannustason nousu merkitsee rahojen ostovoiman leikkaantumista 40 miljoonalla eurolla.

Maaliskuun kehysriihipäätöksen nojalla hallitus perui eduskunnan hyväksymän liikennepoliittisen selonteon vastaisesti vuodeksi 2016 luvatun 100 miljoonan euron tasokorotuksen. Hallituksen osoittamalla määrärahatasolla perusväylien kunto heikkenee entisestään.

Lisäys on välttämätön väylien kunnossapidon ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten sekä liikenneturvallisuuden kannalta. Sillä on myös työllisyyttä ja talouskasvua edistävä vaikutus.

Lisäys rahoitetaan keskustan lopullisen vaihtoehtobudjetin mukaisesti. Rahoituskeinoina ovat mm. ulkolaisilta raskaan tavaraliikenteen ajoneuvoilta perittävillä eurovinjettimaksut (+ 10 milj. euroa) sekä kansallisesti merkittävän infrastruktuurin rakentamiseksi ja kehittämiseksi, kuten mm. liikenneväylien rakentaminen, perustettava Valtion Infra Oy, jonka myötä saadaan aikaan merkittäviä kustannustehokkuushyötyjä hakkeiden läpivientiin (ainakin + 35 milj. euroa).

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 70 000 000 euroa perusväylien kunnossapitoon.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk

​​​​