TALOUSARVIOALOITE 474/2014 vp

TAA 474/2014 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisteiden kunnossapitoon

Eduskunnalle

Yksityistiet ovat olennainen osa suomalaista tieverkostoa. Laajan yksityistieverkoston kunnossapito on edellytys toimivalle maa- ja metsätaloudelle, bioenergiakuljetuksille ja muulle elinkeinotoiminnalle.

Haja-asutusalueilla asuvien perheiden työssäkäynti-, asiointi- ja koulumatkojen kannalta on tärkeää, että tiestö on ajettavassa ja kuljettavassa kunnossa läpi vuoden. Ilman toimivaa yksityistieverkostoa myös mökkiläisten, sienestäjien, marjastajien ja muiden luonnossa kulkeminen vaikeutuisi huomattavasti.

Talousarvioaloitteella on työllisyyttä ja talouskasvua edistävä vaikutus.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

​​​​