TALOUSARVIOALOITE 475/2013 vp

TAA 475/2013 vp - Matti Saarinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hanko—Hyvinkää-radan sähköistykseen

Eduskunnalle

Hanko on äkillisen rakennemuutoksen kourissa oleva kaupunki.

Kesällä 2012 tapahtunut FN-Steelin konkurssi sulki Koverharin terästehtaan ja vei alueelta 300 työpaikkaa. Pääkaupunkiseudun väkilukuun suhteutettuna kyseessä olisi 30 000 työpaikan menetys.

Ratahanke mainitaan liikennepoliittisessa selonteossa. Nyt Hangon ja Raaseporin tilanne edellyttäisi hankkeen aloittamista välittömästi.

Tavaraliikenteessä Etelä-Suomi muodostaa yhtenäisen logistisen alueen, jossa Hanko—Hyvinkää-radalla on huomattava merkitys kotimaisessa ja kansainvälisessä liikenteessä. Radan sähköistys edistäisi ympäristöystävällisten ja turvallisten rautatiekuljetusten kilpailukykyä maantiekuljetuksiin nähden. Kilpailun avautuessa rautateiden tavaraliikenteessä yhtenäisen sähköistetyn rataverkon laajeneminen parantaa myös mahdollisten uusien operaattoreiden kilpailumahdollisuuksia, kun niiden ei tarvitse investoida kahteen eri vetokalustoon.

Yhtenäinen, laaja sähköistetty rataverkko tarjoaa sujuvat kuljetukset ja matkaketjut. Hanko—Hyvinkää-rata, joka kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-rataverkkoon, on Etelä-Suomen ainoa merkittävä tavaraliikenteen rata, jota ei ole sähköistetty. Hanko—Hyvinkää-radan sähköistys turvaa Länsi-Uudenmaan teollisuuden ja satamien sujuvat ja taloudelliset kuljetusmahdollisuudet. Hangon sataman liikenne on myös kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

Henkilöliikenteessä sähköistys mahdollistaisi suorien, vaihdottomien Helsinki—Karjaa—Hanko-taajamajunayhteyksien kehittämisen. Suorat junayhteydet ovat matkustajien kannalta houkuttelevia ja niiden toteuttamismahdollisuuksia tulee edistää.

Tärkeää on myös, että Suomen rataverkon sähköistystyöt jatkuvat mahdollisimman pian ilman pitkää taukoa. Hanko—Hyvinkää-radan sähköistyksen lykkäytyminen merkitsisi sitä, että kuljetusten taloudellisuus jää heikolle tasolle samoin kuin kuljetusketjujen sujuvuus vetokaluston vaihtotarpeen takia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 45 000 000 euroa Hanko—Hyvinkää-radan sähköistykseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Matti Saarinen /sd
  • Maarit Feldt-Ranta /sd
  • Thomas Blomqvist /r