TALOUSARVIOALOITE 476/2013 vp

TAA 476/2013 vp - Kimmo Sasi /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien rakentamiseen tieosuudella Ylöjärvi—Sasi

Eduskunnalle

Helsingistä Hämeenlinnan ja Tampereen kautta Vaasaan johtava valtatie 3 kuuluu maamme tärkeimpiin ja vilkkaimpiin liikenneväyliin. Tie on katsottu strategisesti merkittäväksi myös EU:n liikennepolitiikassa. Sen merkitys on keskeinen myös eteläisen ja läntisen Suomen elinkeinoelämälle. Siksi tietä koskevat korkeat laatutavoitteet.

Helsingin ja Tampereen välinen osuus tiestä on jo muutettu moottoritieksi. Moottoritietä jatkettiin Tampereen läntiselle kehätielle siten, että vuonna 2008 valmistui moottoritieosuus Ylöjärven Soppeenmäkeen asti.

Ylöjärven ja Vaasan välisellä osuudella tien taso on kuitenkin paikoin riittämätön, ja erityisen pahaksi ruuhka-alueeksi on muodostunut Soppeenmäen ja Hämeenkyrön Sasin välinen osuus. Omakotirakentaminen on lisääntynyt Hämeenkyrössä viime vuosina voimakkaasti, ja tontteja kaavoitetaan kunnan itäisessä keskuksessa Sasi—Mahnalassa edelleen lisää. Näin ollen alueelle keskittynee myös lisää teollisuusrakentamista. Hämeenkyrössä rakennetaan parhaillaan biovoimalaa. Sujuva liikenne on elinkeinoelämälle elinehto.

Ylöjärven (Soppeenmäen) ja Sasin välinen osuus kuuluu liikennemäärältään valtatien 3 vilkkaimpiin osuuksiin. Liikenneturvallisuus on jatkuvasti heikentynyt. Puutteelliset ohitusmahdollisuudet sekä tavoitetasoa 100 km/h alhaisemmat nopeusrajoitukset haittaavat merkittävästi liikenteen sujuvuutta.

Koska osuus Ylöjärvi (Soppeenmäki)—Sasi on jo tällä hetkellä pahasti ruuhkautunut ja vaarallinen, on selvää, että ilman liikenneolosuhteiden parantamista onnettomuudet lisääntyvät entisestään. Eritasoristeyksien tai ohituskaistojen rakentaminen ei riitä korjaamaan merkittäviä puutteita.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella Helsingistä lähtevää (VT 3) moottoritietä on jatkettava moottoritienä Ylöjärven Soppeenmäestä Hämeenkyrön Sasiin asti.

Hankkeesta on tehty vuonna 2011 ympäristöselostus, vuonna 2010 linjausvaihtoehtojen vertailu ja vuonna 2009 tekninen raportti, joka sisältää kustannusarviot. Raportissa esitetään neljä vaihtoehtoista tien rakentamismallia, joiden kustannusarviot vaihtelevat 77 ja 89 miljoonan euron välillä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 3 suunnitteluun tieosuudella Ylöjärvi (Soppeenmäki)—Sasi ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopimuksia hankkeen valtatie 3 Ylöjärvi (Soppeenmäki)—Sasi toteuttamisesta enintään 53 000 000 euron määrästä.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Kimmo Sasi /kok