TALOUSARVIOALOITE 477/2014 vp

TAA 477/2014 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maakunnan kehittämisrahaan

Eduskunnalle

Maakunnan kehittämisraha on keskeinen rahoitusväline maakuntien omaehtoisen alueellisen keittämistoiminnan tukemiseksi. Kuluvan vaalikauden aikana hallitus on leikannut maakunnan kehittämisrahaa joka vuosi. Määräraha oli vuonna 2011 vielä 32 156 000 euroa ja on siitä asteittain alentunut siten, että vuodelle 2014 määrärahaa on ollut käytössä enää 6 066 000 euroa, josta 500 000 euroa oli eduskunnan lisäystä hallituksen esittämään verrattuna.

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä vuoden 2014 talousarvioesitykseen tehtyä 500 000 lisärahoitusta perusteltiin seuraavanlaisella kirjauksella VaVM 34/2013 vp (13.12.2013):

"Ohjelmiin sitomaton maakunnan kehittämisraha on osoittautunut nopeaksi ja joustavaksi keinoksi käynnistää aluekehityksen kannalta merkittäviä selvityksiä ja hankkeita, jotka edistävät kunkin maakunnan omista lähtökohdista esiin nousevia kehittämistarpeita. Pienelläkin siemenrahoituksella voidaan saada käyntiin koko maakunnan elinkeinoelämää hyödyttäviä hankekokonaisuuksia. Parhaimmillaan rahoituspäätöksiä on tehty viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Tämän kaltainen nopea ja tehokas paikallinen reagointi on entistä tärkeämpää etenkin äkillisen rakennemuutoksen alueilla."

Eduskunnan viime syksynä ilmaisemasta tahtotilasta huolimatta hallitus päätti keväällä 2014 kehysratkaisun 2015—2018 yhteydessä lakkauttaa kokonaan maakunnan kehittämisrahan. Tämä uhkaus realisoituu talousarvioesityksessä 2015, jossa hallitus ehdottaa, että koko maakunnan kehittämisrahaa koskeva talousarviomomentti ja siihen liittyvä määräraha poistetaan. Keskusta ei voi tätä hyväksyä.

Hallitus vie toiminnallaan siemenrahat monelta talouskasvua edistävältä hankkeelta. Maakuntien kehittämisrahan avulla myönnetyn avustuksen saannin edellytyksenä on, että myös hakija itse osallistuu rahoitukseen. Maakunnan kehittämisraha on ollut väline, jonka vipuvaikutukset alueiden kehittämiseen ovat olleet merkittävät, Näin tulevaisuudessa jää saamatta merkittävä määrä sellaisia verotuloja ja työpaikkoja, joita maakunnan kehittämisrahojen avulla käynnistetyt hankkeet olisivat voineet tuottaa.

Raha on ollut perinteisesti erittäin merkittävä maakuntien elinkeinoelämän ja osaamisen kannalta. Yrityksiä eri hankkeissa on ollut mukana vuosittain 7 000. Vuosien 2007—2010 välillä uusia työpaikkoja lasketaan syntyneen 1 700 ja uusia yrityksiä 270.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta palauttaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentin  32.50.43 ja osoittaa momentille 16 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahaan.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk

​​​​