TALOUSARVIOALOITE 48/2013 vp

TAA 48/2013 vp - Teuvo Hakkarainen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 77 parantamiseen välillä Viitasaari — Keiteleen kunnan raja

Eduskunnalle

Eri puolilta Keski-Suomea on annettu runsaasti palautetta etenkin vilkkaimpia valtateitä alempiluokkaisen liikenneverkon kunnon heikkenemisestä, joka vaikeuttaa mm. metsäteollisuuden ja bioenergian kuljetuksia. Erillisrahoituksen saaminen vähäliikenteisten valtateiden ja kantateiden sekä vilkkaimpien maanteiden kriittisten kohteiden kunnostamiseen olisikin välttämätöntä.

Kantatie 77 eli niin sanottu Sininen tie on Viitasaarella välillä valtatie 4 — Pohjois-Savon maakunnan raja poikkeuksellisen heikkokuntoinen ja liikenneturvallisuudeltaan puutteellinen. Kapealla, mutkaisella ja mäkisellä tiellä on huomattavan paljon raskasta puutavaraliikennettä, mikä kasvattaa entisestään tien rakenteellisia vaurioita. Raskaan liikenteen suurimpien sallittujen mittojen ja massojen nousu lisää tarvetta tien parantamiseen. Kantatie 77 on TEN-T-ydinverkostoa tukeva tie. Kantatien 77 parantamisen tiesuunnitelma on ollut valmiina jo useita vuosia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 12 000 000 euroa kantatien 77 parantamiseen välillä Viitasaari — Keiteleen kunnan raja.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Teuvo Hakkarainen /ps
  • Anne Kalmari /kesk
  • Mauri Pekkarinen /kesk
  • Sinuhe Wallinheimo /kok
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Tuula Peltonen /sd
  • Ritva Elomaa /ps