TALOUSARVIOALOITE 480/2014 vp

TAA 480/2014 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lapsilisien maksamiseen

Eduskunnalle

Keskusta vaatii, että hallitus luopuu HE 165/2014 vp mukaisesta lapsilisäleikkauksesta. Lapsilisäleikkaukset heikentävät lapsi-perheiden taloudellista asemaa tilanteessa, jossa lapsiperheköyhyys on entisestään lisääntynyt ja lasten keskinäinen taloudellinen eriarvoisuus kasvanut.

Hallituksen esityttämä verotuksen lapsivähennysmalli ei kompensoi lapsilisän leikkaamista pienituloisille perheille, eikä huomioi perheiden monimuotoisuutta. Leikkaukset kohdentuvat erityisen painavina monilapsisiin perheisiin, sekä yhden vanhemman perheisiin, joiden kohdalla köyhyysriski on jo ennestään korostunut.

Hallitus esittää vuoden 2015 talousarviossa, että lapsilisiä leikataan 113 miljoonalla eurolla, mikä on noin 8 % ja vastaa 8 euron tulonmenetystä kuukaudessa lasta kohden. Aiemmin on jo jäädytetty lapsilisän indeksitarkistukset meneillään olevan vaalikauden ajaksi. Keskusta ei hyväksy lapsilisäleikkausta eikä näin ollen kannata myöskään hallituksen esittämän verotuksen lapsivähennysmallin (HE 122/2014 vp) käyttöönottoa. Peruttamalla lapsivähennysmallin käyttöönottamisen voidaan myös säästää 2,5 miljoonaa euroa verohallinnon toimintamenoissa, koska silloin ei tarvita vuoden 2014 toisessa lisätalousarviossa esitettyä määrärahalisäystä (HE 113/2014 vp).

Keskusta rahoittaisi lapsilisiin kaavaillut leikkaukset jättämällä verotuksen lapsivähennyksen tekemättä, jolloin verotulot kasvaisivat 70 miljoonaa euroa hallituksen esitykseen verrattuna. Loppuosan rahoittamiseksi keskusta ehdottaa lisäkorotusta tupakkaveroon. Keskusta on selvittänyt eduskunnan tietopalvelun avulla, että puuttuva 40 miljoonan euron rahoitusosuus saadaan kasaan nostamalla 31 senttiä lisää tupakka-askin hintaa hallituksen esitykseen (HE 127/2014 vp) verrattuna.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.10.51 lisäyksenä 113 000 000 euroa lapsilisien maksamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk

​​​​