TALOUSARVIOALOITE 483/2014 vp

TAA 483/2014 vp - Maria Tolppanen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rikosuhripäivystyksen järjestämiseen Länsi-Suomen alueella

Eduskunnalle

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksessä on saatava lisää valtionavustusta rikosuhripäivystyksen toiminnan toteuttamiseen Pohjanmaalla. Esimerkiksi Kauhajoen kouluampumisvälikohtauksen uhrit eivät ole vielä toipuneet tapauksesta.

Erityisesti Länsi-Suomen alueella rahoituksen varmistaminen ja vahvistaminen ovat toiminnalle elintärkeitä. Nykyinen rahoitus on riittämätön toiminnan toteuttamiseen niin, että henkilökohtainen tuki olisi rikoksen uhriksi joutuneille alueen asukkaille mahdollista, puhumattakaan heidän tasa-arvoisuudestaan tukipalvelujen saajina.

Esitämme, että valtion kehysbudjettiin varattaisiin vuodelle 2015 rikosuhripäivystyksen palvelujen ylläpitoon 500 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  25.01.50 lisäyksenä 500 000 euroa rikosuhripäivystyksen järjestämiseen Pohjanmaalla.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Maria Tolppanen /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Juho Eerola /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps

​​​​