TALOUSARVIOALOITE 485/2014 vp

TAA 485/2014 vp - Maria Tolppanen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen koulupsykologien määrän lisäämiseen kouluissa Länsi-Suomen alueella

Eduskunnalle

Länsi-Suomessa Pohjanmaalla sijaitsevien peruskoulujen psykologipalveluiden turvaaminen, erityisesti tietotaitotason nostaminen ja toimintaedellytysten varmistaminen on tärkeää, jotta koulut pystyvät takaamaan turvallisen ja kannustavan oppiympäristön opiskelijoilleen.

Suomalaisten koululaisten tietotaito on erilaisten tutkimusten mukaan huippuluokkaa, mutta samaa ei voida sanoa koululaisten psyykkisistä valmiuksista elämään. Alati kasvavat vaatimukset niin yhteiskunnan kuin koulumaailmankin taholta asettavat nuoret monesti ahdistuksen partaalle. Tarvitaan aikaisen puuttumisen mallin mukaisesti nopeampaa reagointia nuorten pahoinvointiin ja tästä syystä moninkertaisesti enemmän vahvan ammattitaidon omaavia psykologeja koulumaailmaan. Kokonaisvaltaisen otteen saamiseksi nuorten pahoinvoinnin poistamisessa on panostettava moninkertaisesti uusien psykologivirkojen perustamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 400 000 euroa koulupsykologien virkojen lisäämiseen Pohjanmaan kouluissa Länsi-Suomen alueella.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Maria Tolppanen /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps

​​​​