TALOUSARVIOALOITE 487/2014 vp

TAA 487/2014 vp - Maria Tolppanen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vaasan Hubertus -ratsastuskoulun nuorisotyö- ja syrjäytymisenestotoimintaan sekä työkykypalveluiden ja infrastruktuurin kehittämiseen

Eduskunnalle

Vaasalaisen ratsastuskoulun nuorisotyö-, työssäjaksamis- ja syrjäytymisenestotoimintaan tarvitaan toimitilat. Asianmukaisten toimitilojen eli keskuksen saaminen ja kehittäminen on ympäröiville lähiöalueille elintärkeää ja vahvistava tekijä. Alueella asuu tuhansia nuoria, ja harrastusmahdollisuudet ovat rajoitetut. Ratsastus on pitkälti tyttöpainotteinen laji, ja tasa-arvoajattelun hengessä on kohtuullista yhteiskunnassamme vihdoin tukea tyttöjenkin suosimia lajeja aikaisempaa enemmän.

Ratsastustallin toiminnan ja nuorisotyön turvaamiseksi on välttämätöntä saada toimivat tilat ja alueen logistiikkainfrastruktuuri kuntoon. Alueelle on tehty Vaasan kaupungin toimesta aikoinaan välttävät tieyhteydet, jotka ovat nyt todella huonokuntoiset. Lisärakennus mahdollistaisi turvallisen ratsastusympäristön nuorille, työkykyryhmille ja vammaisratsastajille. Leiritilan kunnostaminen antaisi myös mahdollisuuden terapiatoimintaan esim. työssä uupuneille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.91.50 lisäyksenä 300 000 euroa Vaasan Hubertus -ratsastuskoulun nuorisotyö- ja syrjäytymisenestotoimintaan sekä työkykypalveluiden ja infrastruktuurin kehittämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Maria Tolppanen /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps

​​​​