TALOUSARVIOALOITE 491/2013 vp

TAA 491/2013 vp - Mikko Savola /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen paikallistien 17253 (Rämäläntie) peruskorjaamiseen Ähtärin Myllymäenkylän ja Soinin Vehunkylän välillä

Eduskunnalle

Paikallistie 17253 eli Rämäläntie yhdistää Ähtärin Mylllymäenkylän ja Soinin Vehunkylän. Paikallistien pituus on noin 20 km. Tien huono kunto ja vuosittaiset painorajoitukset haittaavat tienvarren kuljetuksia. Nykyisen sorapintaisen ja routivan tien palvelutaso ei kaikkina vuodenaikoina pysty vastaamaan elinkeinoelämän ja asutuksen tarpeisiin.

Rämäläntien varressa on myös Ähtärin asevarikon Palolammin varastoalue, jota on kehitetty viime vuosina voimakkaasti. Palolammin alueella säilytetään mm. räjähteitä sekä hävitetään niitä. Turvallisuuden kannalta tien kuntoon tulee nyt kiinnittää erityistä huomiota.

Maa- ja metsätalouden sekä varikon kuljetuksista johtuen tiellä on paljon raskasta liikennettä, minkä vuoksi nykyinen tien kunto ei palvele sen käyttötarkoitusta erityisesti kevään ja syksyn kelirikkojen aikana.Edellä olevan perusteella ehdotamme,

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 400 000 euroa paikallistien 17253 peruskorjaamiseen Ähtärin Myllymäen ja Soinin Vehunkylän välisellä tieosuudella.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mikko Savola /kesk
  • Ari Torniainen /kesk
  • Markus Lohi /kesk