TALOUSARVIOALOITE 492/2013 vp

TAA 492/2013 vp - Mikko Savola /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Seinäjoki—Kaskinen-radan perusparannuksen käynnistämiseen

Eduskunnalle

Raideliikenteen osalta tulee kansallisesti huolehtia rataverkon kunnosta, raideliikenteen kilpailukyvystä, liikenneturvallisuudesta sekä riittävästä palvelutasosta. Rataverkon kunnon parantaminen ei ole nykyisellä kehysrahoituksella kuitenkaan mahdollista, mutta rataverkon kunto ei salli korjaustoimenpiteiden siirtämistä useilla vuosilla. Yksi tällainen huonoon kuntoon jäänyt junarataosuus on Seinäjoki—Kaskinen rata.

Kaskisissa on Pohjanmaan korkein työttömyys, eikä sinne ole tullut uusia työpaikkoja juuri lainkaan Metsä-Botnian sulkemisen jälkeen vuonna 2009. Kaskisissa sijaitsee joustava, toimiva ja monipuolinen Suomen läntisin satama, joka tarjoaa palveluitaan teollisuudelle ja kaupalle niin koti- kuin ulkomaillekin. Kaskinen on investoinut sataman laajentamiseen 20 miljoonaa euroa ja satama on nykyaikainen. Kaskisten satamalle vievä Seinäjoki—Kaskinen eli Suupohjan rata on kuitenkin erittäin huonokuntoinen ja se on vähentänyt radan hyödyntämistä. Radan käytön vähentäminen on puolestaan nostanut radan käyttömaksua. Radan käytön vähentyminen on johtunut pitkälti siitä, että ajonopeudet on jouduttu alentamaan jopa 30 km/h:iin. Rata kaipaisikin ripeästi perusparannusta. Se olisi tärkeä signaali satamaa hyödyntäville yrityksille ja radan varressa olevien kuntien elinkeinotoiminnalle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa Seinäjoki—Kaskinen-junaradan perusparannuksen käynnistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mikko Savola /kesk
  • Markus Lohi /kesk
  • Eeva-Maria Maijala /kesk