TALOUSARVIOALOITE 493/2014 vp

TAA 493/2014 vp - Maria Tolppanen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vanhusten kotipalveluiden kehittämiseen Vaasan alueella

Eduskunnalle

Kotihoitotoiminnan turvaaminen, kehittäminen ja toimintaedellytysten takaaminen on tärkeää, jotta yhteiskunta pystyy takaamaan riittävän kotihoidon sitä tarvitseville.

Tällä hetkellä kotihoitopalveluja ei ole riittävästi Pohjanmaalla. Kotihoitokäynnit ovat pituudeltaan aivan liian lyhyitä, eikä jutusteluun ja vanhuksen mielelle niin tärkeään sosiaaliseen kanssakäymiseen ole aikaa. Monet vanhuksista elävät taajamien ulkopuolella, eikä virikkeitä ole riittävästi. Yhteiskunnan velvollisuus on turvata vanhuksille inhimillinen elämä. Lisäksi monet palvelusopimukset ovat aivan liian joustamattomia, ennalta määrättyjä räätälöityjä sopimuksia, jotka eivät ota huomioon vanhusten erilaisia hoitotarpeita.

Lisäksi ehdotamme Vanhustenneuvola-järjestelmän perustamista. Järjestelmä ennaltaehkäisisi vanhusten liian aikaisen laitostumisen ja valmistaisi vanhuksia kotihoidon palveluihin joustavasti. Vanhustenneuvola osaltaan antaisi joustavuutta kotihoitopalvelujen kehittämiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 500 000 euroa vanhusten kotihoitopalvelujen lisäämiseen Pohjanmaalla.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Maria Tolppanen /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps

​​​​