TALOUSARVIOALOITE 495/2013 vp

TAA 495/2013 vp - Anni Sinnemäki /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen saamen kielipesätoiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Kaikki kolme Suomessa puhuttua saamen kieltä, pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame, ovat uhanalaisia. Pohjoissaamen puhujia on noin 2 000, inarinsaamella on arviolta 400 puhujaa, koltansaamella noin 300.

Kielipesä on varhaisen, täydellisen kielikylvyn periaatteella toimiva alle kouluikäisten lasten päivähoitopaikka. Se on tarkoitettu vähemmistö- tai alkuperäiskansan kieliyhteisöissä eläville lapsille, joiden vanhemmat haluavat lastensa oppivan vähemmistökielen, vaikka eivät ehkä pysty puhumaan sitä lapsille kotona.

Kielipesiä on käytetty Suomessa 1990-luvun lopulta alkaen saamen kielten turvaamiseksi. Erityisen hyviä tuloksia on saatu äärimmäisen uhanalaisen inarinsaamen elvyttämisessä. Tällä hetkellä kielipesätoimintaa on tarjolla inarinsaamen lisäksi myös pohjoissaamen ja koltansaamen kielillä ja kielipesissä saamen kieltä oppii yhteensä 89 lasta. Suunnitteilla on kielipesien avaaminen saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelle, ainakin Rovaniemelle, Helsinkiin ja Ouluun.

Kielipesiä on rahoitettu valtion talousarviosta opetus- ja kulttuuriministeriön varoista. Tänä vuonna määräraha on yhteensä 500 000 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa kielipesille ehdotetaan 400 000 euroa. Saamen kielen elvytysohjelmassa kielipesätoimintaan ehdotettiin 700 000 euron määrärahatasoa vuosittain, ja tämä on myös määrärahataso, jota opetus- ja kulttuuriministeriö ehdotti vuoden 2014 talousarvioon.

Tämänvuotista alempi määräraha tarkoittaisi vaikeuksia saamen kielten elvyttämiseen, nykyistä hieman korkeammalla tasolla toimintaa taas voitaisiin varmistaa ja sitä voitaisiin laajentaa myös saamelaisalueen ulkopuolelle, mikä on kielten säilymisen kannalta välttämätöntä, koska jo 70 prosenttia saamenlaislapsista syntyy kotiseutualueen ulkopuolelle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.91.52 lisäyksenä 300 000 euroa saamen kielipesätoiminnan tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Thomas Blomqvist /r
 • Sari Palm /kd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuija Brax /vihr
 • Martti Korhonen /vas
 • Satu Haapanen /vihr
 • Timo Heinonen /kok
 • Heikki Autto /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Maria Lohela /ps
 • Ilkka Kantola /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Anne Louhelainen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Anna Kontula /vas
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Eeva-Maria Maijala /kesk