TALOUSARVIOALOITE 495/2014 vp

TAA 495/2014 vp - Ari Torniainen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen valtatielle 13 välillä Kuukanniemi—Iitiä

Eduskunnalle

Lemin kunnan Kuukanniemen taajama sijaitsee valtatien 13 varressa lähellä Lappeenrannan rajaa. Monet taajaman asukkaista käyvät töissä Lappeenrannassa. Valtatien 13 kapeus ja runsas rekkaliikenne eivät houkuttele taittamaan työmatkaa pyörällä. Niin pyöräilijöitä kuin mopoilijoitakin ajatellen kevyen liikenteen väylän saaminen valtatien 13 varteen on tärkeä, alueen turvallisuutta ja kehittymistä edistävä asia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 200 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen valtatielle 13 välillä Kuukanniemi—Iitiä.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Ari Torniainen /kesk

​​​​