TALOUSARVIOALOITE 496/2013 vp

TAA 496/2013 vp - Jouko Skinnari /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kimolan kanavan uudistamisen suunnitteluun ja rakentamiseen

Eduskunnalle

Kouvolan, Iitin ja Heinolan kuntien yhteinen Kimolan kanavahanke on merkittävä ylimaakunnallinen kehittämishanke.

Kimolan kanava kasvattaisi merkittävästi Keski- ja Itä-Suomen vesiteiden verkostoa ja tukisi alueen palvelutyöpaikkojen säilymistä ja kasvua. Alueen kunnat ovat kohdanneet vahvan teollisuuden rakennemuutoksen, ja niissä tarvitaan uusia merkittäviä elinkeinopoliittisia avauksia. Voikkaa—Heinola-vesitieyhteyden toteutuminen olisi merkittävin matkailuinvestointeja tukeva edistysaskel vuosikymmeniin. Heinolan seutu on yhdistänyt palvelumarkkinoinnin voimia mm. Heinola Resort -hankkeessa, jotta rakennemuutoksesta elpyminen voisi jatkua.

Heinolassa, Kouvolassa ja Iitissä arvioidaan olevan noin 150 sellaista matkailualan työpaikkaa, joilla on selkeä yhteys vesistöihin ja vesiliikenteeseen. Vesistöjen vaikutusalueen kunnissa on yli 10 000 vesikulkuneuvoa, joiden entistä laajempaan käytettävyyteen perustuva myynti ja ylläpito luo merkittävän määrän uusia työpaikkoja.

Kanavahankkeen kustannukset ovat noin 9 miljoonaa euroa, jolla katetaan yleisiä vesiväylätöitä ja alueen tiejärjestelyjä ja ratkaistaan seisovan veden laadun ympäristöongelmat Kimolan kanavassa. Kimolan kanavan kunnat ovat sen toteuttamiseksi vuosina 2014—2015 sitoutuneet maksamaan 3 milj. euroa kustannuksista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 6 000 000 euroa Kimolan kanavan uudistamisen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Jouko Skinnari /sd
 • Mika Kari /sd
 • Kalle Jokinen /kok
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Johannes Koskinen /sd
 • Ismo Soukola /ps
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Juha Rehula /kesk