TALOUSARVIOALOITE 499/2013 vp

TAA 499/2013 vp - Ismo Soukola /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 3 liittymän rakentamiseen Hattulan Merven teollisuusalueelle

Eduskunnalle

Hattulan Merven teollisuusalueelle on suunnitteilla valtakunnallinen bioenergiakeskus, joka tuottaa sähköä, lämpöä, biokaasua ja torrefioitua pellettiä mm. Helsinkiin, Tampereelle ja Hämeenlinnaan sekä sähköä valtakunnan verkkoon. Hanke on ilmastotavoitteiden sekä energia-, metsä-, liikenne- ja aluepolitiikan mukainen ja on hyväksytty vaihemaakuntakaavana. Bioenergiakeskuksen toiminta-alueen raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikenne (kvl/ka) on noin 1 000 ajoneuvosuoritetta arkipäivisin. Toiminta-alueelle tuodaan puuta 1,5—2 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Raskaan liikenteen kulkeminen toisesta liittymästä edellyttäisi Parolan taajaman kautta ajamista. Alueen raskaan liikenteen määrän ennustetaan tämän johdosta viisinkertaistuvan. Tämä aiheuttaisi erittäin suuren liikenteellisen riskin ja sekä vaaratilanteita että meluhaittoja alueen asukkaille. Hankkeen suunnittelussa liittymää moottoritielle pidetäänkin välttämättömänä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 3 Hattulan Merven teollisuusalueen liittymän suunnitteluun ja toteutukseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Ismo Soukola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Louhelainen /ps