TALOUSARVIOALOITE 5/2013 vp

TAA 5/2013 vp - Mikko Alatalo /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Poukantie—Syväojantien jalankulku- ja pyörätiehen Ruovedellä

Eduskunnalle

Kantatie 66:lla Ruovedellä tien turvallisuutta parantaisi Poukantie—Syvänojantielle rakennettava jalankulku- ja pyörätie.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 310 000 euroa Poukantie—Syvänojantien jalankulku- ja pyörätiehen Ruovedelle.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mikko Alatalo /kesk