TALOUSARVIOALOITE 500/2013 vp

TAA 500/2013 vp - Ismo Soukola /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kanta-Hämeen bioenergiahankkeeseen

Eduskunnalle

Kanta-Hämeen maakunnassa on kolmen vuoden ajan suunniteltu bioenergiahanketta, jonka tavoitteena on lisätä metsävarantojen hyödyntämistä energialähteenä uudella tavalla. Tarkoituksena on vähentää riippuvuutta tuontienergiasta, joka perustuu uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen, ja näin lisätä energiaomavaraisuutta ja uusiutuvan luonnonvaran käyttöä, joka muuten jäisi hyödyntämättä. Pohjoisen oloissa hyvän kasvun omaavista Hämeen metsävaroista tuotettua energiaa tullaan käyttämään Kanta-Hämettä laajemmalla alueella, ensi vaiheessa eteläisessä Suomessa.

Tämän hetken suunnitelmien mukaan investointi ylittää 200 miljoonan euron rajan. Hankkeesta on informoitu työ- ja elinkeinoministeriötä ja maa- ja metsätalousministeriötä sekä paikallisia valtion viranomaisia. Työllisyysvaikutus on 500 henkilötyövuotta.

Tämä aloite on tehty yhteistyönä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.60.40 lisäyksenä 10 000 000 euroa bioenergiahankkeen käynnistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Ismo Soukola /ps
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kalle Jokinen /kok
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Juha Rehula /kesk