TALOUSARVIOALOITE 501/2013 vp

TAA 501/2013 vp - Hanna Tainio /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Tampereen keskusareenan rakentamiseen

Eduskunnalle

Pirkanmaalaiset kansanedustajat haluavat tuoda esille, että suomalaisen liikuntatoimen toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteisiin ja keskeisiin toimenpiteisiin kuuluu kansainvälisten urheilun suurtapahtumien järjestämiseksi vaadittavien olosuhteiden rakentamisen tukeminen. Suomen valmiuksien parantaminen kansainvälisten suurtapahtumien hakemisessa ja järjestämisessä on Suomen matkailupolitiikan mukainen tavoite, ja se sisältyy myös kulttuurimatkailun valtakunnallisiin painopistealueisiin. Kansainvälisten suurtapahtumien järjestäminen niin urheilussa kuin kulttuurissakin tarvitsee myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevan vetovoimaisen kohteen.

Tampereella ollaan rakentamassa ydinkeskustaan radan päälle rautatieaseman läheisyyteen ns. kannen kaupunginosa. Hanke on Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Tampereen kaupunki ja liikennevirasto ovat mahdollistaneet hankkeen etenemisen kannen maankäyttö- ja rakentamispäätöksillään. Hankkeella tehostetaan Tampereen kaupunkikeskustan maankäyttöä ja tuetaan raideliikenteen kehittämistä.

Kannen päälle rakentamisen ensimmäisenä kohteena on lähdössä rakentumaan ensi vuonna Tampereen keskusareena, josta on tarkoitus rakentaa kansainvälisesti merkittävä huipputapahtumakeskus. Areenan tulevasta käytöstä noin 60 prosenttia on urheilutapahtumia ja 40 prosenttia on kulttuuritapahtumia. Kävijämäärä olisi noin 700 000 ihmistä vuodessa. Tampereen keskusareenan kustannusarvio on 130 miljoonaa euroa. Niin keskusareenan kuin koko kannenkin rakennushanke tuo runsaasti työpaikkoja suuresta työttömyydestä kärsivälle Tampereen seudulle.

Hankkeessa on neuvoteltu kansainvälisen investointipääoman sijoittamisesta Suomeen, mutta tämä edellyttää kaupungin panostamisen lisäksi valtion noin kahdeksan prosentin osuutta keskusareenan rakentamiseen. Hankkeesta vastaava Tampereen Keskusareena Oy on veikkausvoittovaroista hakenut 10 miljoonan euron valtionavustusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen rakentamissuunnitelmassa vuosille 2014—2017 Tampereen keskusareena on valtakunnallisena hankkeena, jolle osoitettaisiin valtion avustusta 4 miljoonaa euroa vuosille 2015—2016. Suomen Olympiakomitean listaamissa suomalaisen huippu-urheilun kannalta merkittävissä rakennushankkeissa keskusareena on toisena heti olympiastadionin jälkeen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.90.50 lisäyksenä 10 000 000 euroa Tampereen keskusareenan rakentamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Hanna Tainio /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Laila Koskela /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sofia Vikman /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Pertti Virtanen /ps