TALOUSARVIOALOITE 501/2014 vp

TAA 501/2014 vp - Ari Torniainen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 13 perusparannukseen Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Eduskunnalle

Valtatien 13 yhteysväli Mikkeli—Lappeenranta on tärkeä Etelä-Karjalan puunjalostusteollisuuden raaka-aineiden kuljetuksille. Samalla se on tärkeä tavara- ja henkilöliikenteen yhteys Venäjälle. Yhteysvälille laadittiin vuonna 2010 toimenpidesuunnitelma. Tärkeimmäksi parannuskohteeksi nousi Myttiömäen kohta Savitaipaleella. Hankkeen kustannusarvioksi on laskettu 6,5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 6 500 000 euroa valtatien 13 perusparannukseen Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Ari Torniainen /kesk

​​​​