TALOUSARVIOALOITE 502/2014 vp

TAA 502/2014 vp - Ari Torniainen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 6 parantamishankkeen loppuun saattamiseen Korialla

Eduskunnalle

Valtatie 6 on perusparannettu välillä Koskenkylä—Kouvola. Perusparantamishankkeen yhteydessä jäi kuitenkin parantamatta pohjoispäästä osa Hevossuo—Keltti. Kyseisessä kohdassa leveäkaistatie muuttuu normaaliksi valtatieksi. Tämä kohta on liikenneturvallisuuden kannalta erittäin hankala. Tästä todisteina ovat tieosuudella tapahtuneet lukuisat onnettomuudet.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 9 800 000 euroa valtatien 6 parantamishankkeen loppuun saattamiseen Korialla.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Ari Torniainen /kesk

​​​​