TALOUSARVIOALOITE 503/2013 vp

TAA 503/2013 vp - Hanna Tainio /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hämeenkyrön ohitustien rakentamisen aloittamiseen valtatiellä 3

Eduskunnalle

Pirkanmaalaiset kansanedustajat haluavat tuoda esille, että maakunnalle erityisen tärkeää on alueen kilpailukyvyn parantaminen ja kansalaisten liikkumismahdollisuuksien turvaaminen. Tämä edellyttää liikenneväylien rakentamiseen ja ylläpitoon osoitettavien määrärahojen korotusta. Liikennesuoritteilla mitattuna Pirkanmaa on maan toiseksi suurin heti Uudenmaan jälkeen.

Valtatien 3 yhteysvälillä Tampere—Vaasa on isoja puutteita liikenneturvallisuudessa ja sujuvuudessa. Tie on kaikilla liikenneturvallisuuden tunnusluvuilla mitattuna tuntuvasti muita valtateitä vaarallisempi. Liikenteen sujuvuutta heikentävät erityisesti tiheässä olevat liittymät ja tavoitetasoa 100 km/h alhaisemmat nopeusrajoitukset. Tien laatutaso vaihtelee myös voimakkaasti eri osuuksilla, eikä se täytä valtakunnallisen päätieverkon sujuvuus- ja turvallisuusvaatimuksia.

Valtatien 3 kehittäminen on usealle maakunnalle yhteinen tavoite. Yhteysvälin Tampere—Vaasa parantamisessa runkotietasoiseksi yli 200 kilometrin pituudelta pitää edetä vaiheittain. Yhteysvälin suunnittelu on jo ollut hyvin pitkällä, ja investointien laajempi aloittaminen on siten mahdollista. Investointisuunnitelmat sisältävät ohituskaistoja, keskikaiteita, paikallisen liikenteen erottamista päätieliikenteestä, liittymien uudistamista, pohjavesisuojauksia, meluesteiden rakentamista ja valaistuksen lisäämistä. Yhteysvälin kokonaisinvestoinnin kustannukset ovat ennen uudelleenarviointia olleet 185 miljoonaa euroa. Liikennepoliittisen selonteon investointiohjelman toteuttamisosassa ovat yhteysväliltä Laihian risteysjärjestelyt.

Ensimmäisenä uutena investointikohteena oleva Hämeenkyrön ohitustie (noin 10 km) on valmis aloitettavaksi nopealla aikataululla. Hämeenkyrön Kirkonkylän kohdalla vuorokausiliikenne on noin 11 000 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen määrä on noin 1 000 ajoneuvoa. Nykyisin valtatie kulkee Hämeenkyrön Kirkonkylän taajaman läpi. Osuus sisältää kaksi kiertoliittymää ja useita muita liittymiä. Nopeusrajoitus on pitkällä matkalla joko 50 tai 60 km/h. Ohitustie parantaa oleellisesti valtatien 3 liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, teollisuuden kuljetusten häiriöttömyyttä ja jatkoyhteyksien toimivuutta sekä parantaa Hämeenkyrön kuntakeskuksen liikenneolosuhteita ja kehittämisedellytyksiä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio kapeana nelikaistaisena keskikaiteellisena valtatienä on noin 61 miljoonaa euroa, josta Hämeenkyrön kunnan rahoitusta on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Valtion rahoituksen tarve vuonna 2014 valtatielle 3 Hämeenkyrön ohitustieinvestoinnin aloittamiseksi on 5,0 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa Hämeenkyrön ohitustien rakentamisen aloittamiseen valtatiellä 3.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Hanna Tainio /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anna Kontula /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Laila Koskela /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Sofia Vikman /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Pertti Virtanen /ps