TALOUSARVIOALOITE 503/2014 vp

TAA 503/2014 vp - Ari Torniainen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen aluearkkitehtitoimintaan

Eduskunnalle

Aluearkkitehtitoimintaa avustamalla edistetään maankäyttö- ja rakennuslain toteuttamista pienissä kunnissa. Aluearkkitehtitoiminnan piirissä vuonna 2013 oli 45 kuntaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta palauttaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentin  35.20.37 sekä osoittaa momentille 500 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää aluearkkitehtitoiminnan tukemiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Ari Torniainen /kesk

​​​​