TALOUSARVIOALOITE 504/2013 vp

TAA 504/2013 vp - Hanna Tainio /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Sastamala—Huittinen-siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentamiseen

Eduskunnalle

Pirkanmaalaiset kansanedustajat haluavat tuoda esille, että niin maakunnalle kuin koko maallekin on tärkeää valtion rahoituksen osoittaminen vesihuoltohankkeisiin. Sastamala—Huittinen- siirtoviemäri ja yhdysvesijohto on kahden maakunnan (Pirkanmaa ja Satakunta) ja kolmen kunnan (Sastamala, Punkalaidun ja Huittinen) yhteinen.

Hankkeessa Sastamalan kaupungin jätevedet johdetaan käsiteltäviksi Huittisten kaupungin saneerattavalle jätevedenpuhdistamolle. Samassa yhteydessä rakennetaan yhdysvesijohto. Kuluvan vuoden alusta Sastamalaan liittyneen Kiikoisten jätevedet johdetaan samalla osana Sastamalan jätevesiä käsiteltäviksi keskitetysti.

Jätevesien käsittelyn keskittämisen myötä on mahdollisuus päästä kokonaisuuden kannalta parempaan puhdistustulokseen. Hankkeella on suuri merkitys sekä elinkeinoelämän toimivuuden että asumisen viihtyvyyden kannalta. Merkittävä peruste hankkeelle on, että yhteispuhdistamon jäteveden purkupiste sijaitsee Turun kaupungin tekopohjavesilaitoksen vedenottopaikan alapuolella. Näin jätevesien purkupiste siirtyy Kokemäenjoessa Turun seudun raakavedenottopisteen alapuolelle. Hanke tukee sekä sisävesien suojelua että Itämeren suojelua vähentämällä vesistöjen typpikuormitusta. Hankkeella on myös merkittävä työllistävä vaikutus.

Hanke on Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukainen ja kokonaiskustannuksiltaan 13,5 miljoonaa euroa. Kunnat ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet tarvittavat päätökset siten, että hanke on valmis toteutettavaksi vuonna 2014.

Valtion rahoituksen tarve Sastamala—Huittinen-siirtoviemärille ja yhdysvesijohdolle on 4,0 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 4 000 000 euroa Sastamala—Huittinen-siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Hanna Tainio /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anna Kontula /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Laila Koskela /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Sofia Vikman /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Pertti Virtanen /ps