TALOUSARVIOALOITE 505/2013 vp

TAA 505/2013 vp - Eila Tiainen /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry:n toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry on suomalaisten eduskuntapuolueiden yhdistys, joka tekee kehityspolitiikkaa toteuttamalla ja tukemalla suomalaisten puolueiden ja kehitysmaiden poliittisten liikkeiden välisiä demokratiaa edistäviä hankkeita. Yhdistys perustettiin Kehityspoliittisen toimikunnan aloitteesta ja ulkoasiainministeriön tuella vuonna 2004 kanavoimaan eduskuntapuolueiden kokemus ja asiantuntemus Suomen kehitysyhteistyöhön.

Demon toiminta painottuu tällä hetkellä kahteen teemaan: Tansaniassa ja Sambiassa erityisesti naisten ja Nepalissa sekä Tunisiassa nuorison tasa-arvon ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen. Lisäksi Nepalissa on käynnissä hanke, joka tukee nuorten naisten osallistumista politiikkaan. Demo on toiminut myös Ghanassa, Egyptissä ja Libyassa naisten poliittisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Demon toimintaedellytykset ovat minimaaliset verrattuna muihin vastaaviin eurooppalaisiin järjestöihin, ja demokratiatuen trendi Suomen kehityspolitiikassa on ollut laskeva. Tämä on tapahtunut Kehityspoliittisen toimenpideohjelman (KEPO) linjauksista ja demokratiatukihankkeiden suuresta kysynnästä huolimatta.

Demo on toiminut tähän mennessä hankerahoituksella, jota on kohdennettu ulkoasiainministeriön hallinnonalan momentilta 24.30.66 käyttösuunnitelmakohdan 4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö jakamattomista määrärahoista. Toiminnan vakauden ja pitkäjänteisyyden turvaamiseksi järjestölle on kohdennettava rahoitusta käyttösuunnitelman uudesta kohdasta 10. Demokratiayhteistyö.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  24.30.66 lisäyksenä 450 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määräraha osoitetaan Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry:n toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Eila Tiainen /vas