TALOUSARVIOALOITE 506/2013 vp

TAA 506/2013 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Vuoden 2014 budjettiesityksessä maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemisesta leikataan peräti 10 %, 200 000 euroa. Maanpuolustusjärjestöillä on tärkeä rooli vapaaehtoisen maanpuolustustyön järjestämisessä, reserviläisten koulutuksessa puolustusvoimien tukena ja maanpuolustustahdon ylläpitämisessä.

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön tarve on kasvanut, sillä julkisia puolustusmäärärahoja on merkittävästi leikattu, joukko-osastoja ja varuskuntia on lakkautettu sekä kertausharjoituksia vähennetty. Tätä taustaa vasten on perusteltua pitää kiinni maanpuolustusjärjestöjen rahoituksesta hallituksen nyt toteuttaman määrärahavähennyksen asemasta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  27.10.50 lisäyksenä 200 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk