TALOUSARVIOALOITE 507/2013 vp

TAA 507/2013 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lapsiperheiden kunnallisen kotipalvelun vahvistamiseen

Eduskunnalle

Lapsiperheiden arjessa selviytymiseen vaikuttavat ratkaisevasti perheen aikuisten hyvinvointi, lähiaikuisten muodostama turvaverkko, perheen käytettävissä olevat tulot ja tarjolla olevat lapsiperheiden palvelut, kuten neuvola-, varhaiskasvatus- ja koulupalvelut sekä lapsiperheiden kunnallinen kotipalvelu. Palveluiden saatavuudessa erityistä puutetta on nyt kunnallisesta kotipalvelusta. Kotipalvelua saavien lapsiperheiden määrä on vähentynyt viidennekseen 20 vuodessa, yli 60 000:sta perheestä noin 10 000:een. Vuonna 2011 kotipalvelua sai 1,6 % lapsiperheistä koko maassa.

Vuonna 2010 lapsiperheiden kotipalveluun käytettiin yhteensä 20 miljoonaa euroa. Kun jaksamista edistävään ennalta ehkäisevään työhön ei ole panostettu, se on näkynyt kasvaneena pahoinvointina ja myös huostaanottojen lisääntymisenä.

Ennalta ehkäisevään perhetyöhön ja lastensuojelutyöhön on panostettava kiireesti. Paikallis- ja kuntatasolla tämä tarkoittaa erityisesti lapsiperheiden kunnallisen kotipalvelun elvyttämistä tarpeita vastaavaksi. Lapsiperheiden todellinen tarve kotipalvelulle olisi nykytilanteessa apua saavien määrään nähden ainakin kaksin- tai jopa kolminkertainen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa lapsiperheiden kunnallisen kotipalvelun vahvistamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk