TALOUSARVIOALOITE 507/2014 vp

TAA 507/2014 vp - Kaj Turunen /ps ym.

Tarkistettu versio2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisten teiden kunnossapitoon, parantamiseen ja rakennuskustannuksiin Etelä-Savon maakunnan alueella

Eduskunnalle

Yksityistiet muodostavat oleellisen osan maaseudun tieverkostosta, ja niiden hyvä hoito mahdollistaa maaseudun asuttuna pysymisen sekä elinkeinotoiminnan kehittymisen. Lisääntynyt luonnossa liikkuminen ja erilaiset muut vapaa-ajan harrastukset lisäävät tiestön käyttöä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 300 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon, parantamiseen ja rakennuskustannuksiin Etelä-Savon maakunnan alueella.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kaj Turunen /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Juho Eerola /ps

​​​​